IVAN TATAR

HUDEBNÍK


Muzikant

Od dětství se věnuje hře na violoncello, klavír a zobcovou flétnu, na které se začal učit v Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou. V roce 1997 se dostává na přípravné studium při konzervatoři v Praze, kde se od roku 2000 věnuje studiu hry na violoncello u prof. Danuše Sommerové a hru na varhany u prof. Dorothey Fleischmannové. Již při studiích se stává členem Komorního orchestru Dvořákova kraje a začíná pedagogickou činnost v ZUŠ Kralupy nad Vltavou, kde vyučuje hře na violoncello a korepetuje baletní oddělení.

Jako aktivní hudebník se podílel na projektu Daniela Landy "Písně Karla Kryla pro český národ" a v muzikálu divadla Kalich "Tajemství". V současné době spolupracuje s různými hudebními tělesy jako korepetitor nebo jako hráč na violoncello, klávesy, různé druhy fléten a podílí se na natáčení CD.Učitel

Pedagogickou činnost započal v roce 2004 v Základní umělecké škole v Kralupech nad Vltavou, kde učil hře na violoncello a pracoval jako korepetitor tanečního oddělení. V letech 2007 - 2009 působil v Základní umělecké škole Chrudim, kde vyučoval hře na violoncello, zobcovou flétnu a vedl smyčcový orchestr. Od roku 2009 dosud působí na Základní umělecké škole Kladno, Moskevská, kde vyučuje hře na violoncello, varhany, elektronické klávesové nástroje a vede barokní soubor. Mnoho let se také intenzívně věnoval výuce hudební nauky a tvorbě interaktivních výukových videí. Od roku 2009 působí i na Základní škole Kladno, Moskevská, kde vyučuje ve třídách s rozšířenou hudební výchovou hře na různé druhy zobcových fléten, odborné hudební výchově, vede flétnový soubor Flauti Vivace a pěvecký sbor Malé Sluníčko. Zároveň je vedoucím oddělení a metodikem HV. Od roku 2018 zastává funkci předsedy sekce EKN (elektronické klávesové nástroje) v Krajské umělecké radě Středočeského kraje. 

Práce se soubory a sbory

Začátek práce se soubory sahá do roku 2007, kdy převzal vedení smyčcového orchestru v Základní umělecké škole Chrudim. Na Kladně v roce 2011 založil jeden z největších flétnových souborů v ČR "Flauti Vivace". V roce 2016 pak "Barokní soubor Giovane". V současné době aktivně pracuje s flétnovým i barokním souborem, pro které píše vlastní aranže skladeb. Mezi největší dosavadní úspěchy souboru Flauti Vivace byl koncert v projektu "Festivalové zahrady" při největším open-air festivalu v ČR "Smetanova Litomyšl" (rok 2018) a vystoupení na festivalu “Světlo za Lidice” (rok 2023).
V roce 2022 převzal vedení dětského pěveckého sboru "Malé Sluníčko" při ZŠ Kladno, Moskevská.Aranžér

K aranžování skladeb se dostal úplnou náhodou. V roce 2005 navázal spolupráci s nahrávacím studiem Prorecords a začal přepisovat audiostopy do partitur. V roce 2007 začal psát své první malé aranže pro sólové nástroje s klavírem. Od založení flétnového souboru Flauti Vivace a barokního souboru Giovane napsal bezmála 80 souborových aranží. Autorsky spolupracoval na vydání knihy s CD s českými lidovými písněmi, které vydalo nakladatelství Fragment. V součné době píše aranže klasických a populárních skladeb pro soubory, věnuje se úpravám a natáčení podkladů písní a autorsky se podílí na hudbě pro divadelní představení DS Scéna Kralupy.Pořadatel

V roce 2014 zorganizoval na Kladně, při příležitosti evropského dne hudby, 1. ročník akce "DEN HUDBY Kladno", která pokračuje dodnes. V současné době se z několikahodinové akce stal celodenní multižánrový festival s komplexní reklamní kampaní od vlastní grafiky po web a sociální sítě. Na profesionálně ozvučeném pódiu se během dne vystřídá na 350 muzikantů. Ve stejném roce založil tradici pořádání Adventního koncertu ZUŠ v kostele sv. Václava v Kladně Rozdělově. Od roku 2021 pořádá v zahradě ZŠ Kladno, Moskevská akci s názvem "Adventní rozjímání", která spojuje kulturní vystoupení hudebních těles školy, jarmark a živý Betlém. Celá zahrada tak navozuje příjemnou atmosféru období adventu.


 Ve všech projektech působí jako pořadatel dodnes. ivantatar © 2024 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!